Menu

معرفی کانون پزشکان | کانون ها و کارگروه های مناطق | کارگروه های تخصصی مناطق | منطقه 1 | جزئیات معرفی اعضا

جستجو
جستجو

مناطق

منطقه 1 (1)
منطقه 2 (0)
منطقه 3 (0)
منطقه 4 (4)
منطقه 5 (0)
منطقه 6 (0)
منطقه 7 (0)
منطقه 8 (0)
منطقه 9 (0)
منطقه 10 (4)
منطقه 11 (0)
منطقه 12 (0)
منطقه 13 (0)
منطقه 14 (0)
منطقه 15 (0)
منطقه 16 (0)
منطقه 17 (0)
منطقه 18 (0)
منطقه 19 (0)
منطقه 20 (0)
منطقه 21 (0)
منطقه 22 (0)

کارگروه های تخصصی مناطق

  

کارگروه سایت - منطقه 1

نام دبیر: نام دبیر 1
شماره تماس دبیر: 0912
نام جانشین: جانشین
شماره تماس جانشین: 0911