Menu

معرفی کانون پزشکان | کانون ها و کارگروه های مناطق | کارگروه های تخصصی مناطق | منطقه 4 | جزئیات معرفی اعضا

جستجو
جستجو

مناطق

منطقه 1 (1)
منطقه 2 (0)
منطقه 3 (0)
منطقه 4 (4)
منطقه 5 (0)
منطقه 6 (0)
منطقه 7 (0)
منطقه 8 (0)
منطقه 9 (0)
منطقه 10 (4)
منطقه 11 (0)
منطقه 12 (0)
منطقه 13 (0)
منطقه 14 (0)
منطقه 15 (0)
منطقه 16 (0)
منطقه 17 (0)
منطقه 18 (0)
منطقه 19 (0)
منطقه 20 (0)
منطقه 21 (0)
منطقه 22 (0)

کارگروه های تخصصی مناطق

  

کارگروه علمی و پژوهشی - منطقه 4

نام دبیر: آقای دکتر عفراوی
شماره تماس دبیر: 09193940667
نام جانشین:
شماره تماس جانشین: