Menu

معرفی کانون پزشکان | کانون ها و کارگروه های مناطق | اعضای کانون های مناطق 22 گانه

جستجو


جستجو

اعضای کانون های مناطق 22گانه

  معرفی اعضا
مرتب سازي براساس:
تعداد رکوردهای موجود 85 نفر
سونیا نیک نام

سونیا نیک نام

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی:
شماره نظام پزشکی:
سید سعید وزیری

سید سعید وزیری

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی: متخصص
شماره نظام پزشکی: 39040
سید شادی بنی هاشم

سید شادی بنی هاشم

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی: دندانپزشک
شماره نظام پزشکی: 58403
حمید رضا علایی

حمید رضا علایی

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی:
شماره نظام پزشکی: 49805
نسرین جعفری شانجانی

نسرین جعفری شانجانی

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی:
شماره نظام پزشکی: 18473
امین حسن پور

امین حسن پور

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی: دندانپزشک
شماره نظام پزشکی: 51320
فاطمه بابایی پور

فاطمه بابایی پور

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی: پزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 100900
افشین فردین نصر

افشین فردین نصر

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی: دندانپزشک
شماره نظام پزشکی: 44390
مائده اسفندیار

مائده اسفندیار

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی:
شماره نظام پزشکی: 27368
فهیمه رنجبرطزنجی

فهیمه رنجبرطزنجی

محله: منطقه 10
اطلاعات تخصصی:
شماره نظام پزشکی: 16522
صفحه 3 از 9ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  بعدی   انتها