Menu

معرفی کانون پزشکان | نحوه عضویت

نحوه عضویت

جهت عضویت در کانون پزشکان محله  تمام اعضائ جامعه پزشکی و پیراپزشکی میتوانند با مراجعه به خانه سلامت محل زندگی یا محل کار خود در این کانون عضو شده ودر راستای ارتقا سلامت شهر ومحله خود وارتقا سطح دانش همشهریان و هم محله ای های خود در رابطه با سلامت فعالیت نمایند.

 

 "پزشکان سفیران سلامتی جا معه "

منشور اخلاقی کانون پزشکان محلات

ما اعضاء کانون پزشکان محلات متعهد می شویم   :

1-   با اتکا به ذات اقدس الهی در راستای اهداف اداره کل سلامت شهرداری تهران ، تمامی پتانسیل و دانش علمی و تجربیات خود را به منظورارتقای سطح سلامت جسمانی و اجتماعی شهروندان به کار گرفته و متناسب با نیازهای آموزشی و بهداشتی جامعه خود حرکت نماییم .

2-   کلیه فعالیت ها وخدمات خود را به صورت داوطلبانه و بدون هیچگونه چشم داشت مالی وصرفاً درقالب نذر فرهنگی به شهروندان ارائه خدمت نموده وارتقای سلامت اجتماعی جامعه راجزوه وظایف اصلی خود می دانیم .

3-   درزمینه آموزش ، مشاوره ، پیشگیری و درمان شهروندان تمامی توان علمی خود را به کارگرفته و از هیچ مشارکت و نظارت علمی در این راستا کوتاهی ننماییم .

4-    با بکارگیری پتانسیل علمی خود نسبت به افزایش سطح آگاهی و جلب مشارکت دیگر کانون ها ی مردمی فعال در شهرداری تهران تلاش نموده وبا توانمند سازی اعضای کانون های دیگر در جهت سلامت اجتماعی جامعه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کوشا باشیم .

5-    به منظور گسترش دایره عدالت در سلامت با بیماران و مراجعین رفتار صادقانه را مد نظر داشته و بیماران بی بضاعت را به صورت رایگان مداوا نماییم .

6-   که در جهت افزایش دامنه اطلاعات و به روز نمودن آگاهی و دانش خود کوشا بوده و به منظور پیشبرد اهداف کانون پزشکان تا سرحد امکان به ارائه بهترین خدمات بهداشتی وسلامتی مورد نیاز شهروندان اقدام نماییم .

7-   که هدف از تاسیس کانون پزشکان محلات تحقق شعار سلامتی برای همه و همه برای سلامتی  می با شد وما با تمامی توان خود برای رسیدن به این هدف تلاش خواهیم کرد .