Menu

مقالات آموزشی

(آرشیو ماه مهر 1396)


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 خانه سلامت و محیط زیست سرای محله نیروهوایی با هدف ارتقای سطح سلامت خانواده معظم شهدا اقدام به برگزاری چکاپ سلامتی نمود. در این برنامه تست قند و فشار خون  با همت کانون پزشکان انجام شد.    

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 خانه سلامت و محیط زیست سرای محله دهقان اقدام به غربالگری صافی کف پا و اسکن ستون فقرات نمود. بنا به درخواست کانون پزشکان غربالگری کف پا و اسکن ستون فقرات توسط دستگاه مخصوص با هدف ارتقاء سطح سلامتی انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 خانه سلامت و محیط زیست سرای محله پیروزی با هدف ارتقای سطح سلامت خانواده معظم شهدا اقدام به برگزاری چکاپ سلامتی نمود. در این برنامه تست قند و فشار خون  با همت کانون پزشکان انجام شد.