Menu

مقالات آموزشی

(آرشیو ماه شهریور 1394)

روانشناسی اعتیاد

این مقاله با توجه به اهمیت مسئله اعتیاد در جامعه بویژه در بین نسل جوانان وبا هدف روانشناسی و تذکر بیشتر مجموعه علل و عوامل اعتیاد و مسائل مربوط به جوانان واهمیت نقش روانشناسی در مقوله پیشگیری از این معضل و بلای خانمانسوز صورت گرفته است.
خودمراقبتی

خود مراقبتی عملی است که در آن هر فردی از دانش ، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا « به طور مستقل » از سلامت خود مراقبت کند . در این مقاله دکتر عیسی زاده دبیر کانون پزشکان منطقه 20 به شرح خود مراقبتی پرداخته است.
بهداشت عمومی

دکتر عیسی زاده دبیر کانون پزشکان منطقه 20 در این مقاله نکات مربوط به بهداشت محیط ، مواد غذایی، بهداشت فردی و اجتماعی و عوامل تاثیرگذار بر آن را مطرح نموده است.
امداد و کمک های اولیه

در این مقاله روش های امداد و کمک رسانی به همراه تصاویر توسط دکتر عیسی زاده دبیر کانون پزشکان منطقه 20 شرح داده شده است.
افسردگی و راه های مقابله با آن

دکتر عیسی زاده، دبیر کانون پزشکان منطقه 20 در این مقاله به بیان راه کارهای مقابله با افسردگی و عوامل ایجاد کننده آن پرداختخ است.
اضطراب در دانش آموزان و دانشجویان

مقاله اضطراب در دانش آموزان و دانشجویان توسط دکتر عیسی زاده دبیر کانون پزشکان منطقه 20 تهیه و تنظیم گردید.